Arbeidsomstandigheden & VGWM

OR-leden zijn vertegenwoordigers van het personeel. Zij weten wat er speelt binnen de organisatie als het gaat om de arbeidsomstandigheden. Arbo wet en WOR geven de OR een belangrijke positie bij dit thema.

Lees meer...

Financiele informatie en beleid

Inzicht in de financiën van het bedrijf is een must voor OR-leden en betrokken financiële commissies. Begrip van de cijfers en inzicht in beleidsvraagstukken geeft u toegang tot waardevolle en toetsbare informatie.

Lees meer...

Financiële informatie en de OR

Voor veel OR-leden zijn die cijfers net vraagtekens. Hoe zat het ook alweer met debet en credit? Liquiditeit? Solvabiliteit? En welke rol spelen die cijfers eigenlijk bij het bepalen van het beleid?

Lees meer....

 

Alle kennis op tafel in de onderhandeling

De meerderheid beslist: graag alle neuzen in één richting. De waarde van het benutten van de wijsheid van de anderen. Ervaren hoe waardevol het is om echt alle invalshoeken te benutten. Zo komen tot een besluit en de onderhandelingen in te gaan. Op 23 maart een workshop over dit thema.

Lees meer...

Hybride werken en rol OR

KGCA en Unger Nolet Advocaten organiseren samen een interactieve themamiddag over het actuele thema: Hybride werken, bijdrage van OR aan goed beleid.

Lees meer 

Wet op de ondernemingsraden

De bevoegdheden van de medezeggenschap zijn verankerd in de wet op de ondernemingsraden. Tijdens deze studiedag aandacht voor de positie van de OR en de rol die hij kan spelen bij belangrijke veranderingen in de organisatie. Interactief, met veel voorbeelden uit de eigen praktijk en leren van en met elkaar.

Lees meer...

Veilig zijn op het werk

Het nieuws staat er vol mee: grensoverschrijdend gedrag in organisaties. Op donderdagmiddag 22 september organiseert KGCA en Unger Nolet advocaten hoe je als OR kunt bijdragen aan veiligheid op het werk. 

Lees meer...

Actueel

KGCA: oog voor medezeggenschap, oog voor de actualiteit. Als Partner in medezeggenschap ligt dat voor de hand. Oog voor de actualiteit die de medezeggenschap raakt en boeit. Kijk voor ons aanbod bij Agenda hieronder

Lees meer...

Vrijheid, verlof, eerder met pensioen: wat kan en mag

Welke mogelijkheden zijn er om privé en werk met elkaar in balans te houden en te brengen?  Op 31 maart organiseren wij samen met Unger Nolet advocaten een themamiddag over dit onderwerp. Wat is wet en regelgeving rondom dit onderwerp en wat kan een OR hierin betekenen.

Lees meer...