Arbeidsomstandigheden & VGWM

OR-leden zijn vertegenwoordigers van het personeel. Zij weten wat er speelt binnen de organisatie als het gaat om de arbeidsomstandigheden. Arbo wet en WOR geven de OR een belangrijke positie bij dit thema.

Lees meer...

Financiele informatie en beleid

Inzicht in de financiën van het bedrijf is een must voor OR-leden en betrokken financiële commissies. Begrip van de cijfers en inzicht in beleidsvraagstukken geeft u toegang tot waardevolle en toetsbare informatie.

Lees meer...

Financiële informatie en de OR

Voor veel OR-leden zijn die cijfers net vraagtekens. Hoe zat het ook alweer met debet en credit? Liquiditeit? Solvabiliteit? En welke rol spelen die cijfers eigenlijk bij het bepalen van het beleid?

Lees meer....

 

Actueel

KGCA: oog voor medezeggenschap, oog voor de actualiteit. Als Partner in medezeggenschap ligt dat voor de hand. Oog voor de actualiteit die de medezeggenschap raakt en boeit. Kijk voor ons aanbod bij Agenda hieronder

Lees meer...

Alle kanten van Flex themamiddag 1 oktober

Op 1 oktober 2019 organiseert KGCA met Unger van Els Advocaten een themamiddag over de verschillende kanten van Flexwerk. Zoals hogere werkdruk, personeelstekorten door aantrekkende arbeidsmarkt, onzekerheid door flexcontracten.  Aandacht voor medezeggenschap van flexwerkers.  Wet Arbeidsmarkt in Balans moet wet Werk en Zekerheid corrigeren dus ook daar alle aandacht voor. Binnenkort meer! 

Lees meer ...

Wet op de ondernemingsraden

De bevoegdheden van de medezeggenschap zijn verankerd in de wet op de ondernemingsraden. Tijdens deze studiedag aandacht voor de positie van de OR en de rol die hij kan spelen bij belangrijke veranderingen in de organisatie. Interactief, met veel voorbeelden uit de eigen praktijk en leren van en met elkaar.

Lees meer...

OR & Arbeidsvoorwaarden studiedag 27 juni

De invloed van de OR bij vaststellen van arbeidsvoorwaarden verandert. Van oudsher werden deze overeengekomen met de vakbonden. Dat is niet langer vanzelfsprekend. Unger Van Els Advocaten en KGCA organiseren donderdag 27 juni 2019 een studiedag hierover. Wat is de positie van de OR? Welke kansen en valkuilen zijn er? Ruimte voor theorie én praktijk. Voor aanmelden klik hier

Lees meer