Themacursussen & Workshops

Er zijn veel ontwikkelingen die ondernemingsraden bezig houden. Zoals we dat al meer dan 40 jaar doen wil KGCA u graag bij dit alles met raad en daad ter zijde staan. Dat doen we door ondernemingsraden te ondersteunen met cursussen op maat, themacursussen, begeleiding, advies en coaching. Dat doen we met veel kennis, ervaring, plezier en betrokkenheid.

De thema- open inschrijvingscursussen op onze site zijn geschikt voor ondernemingsraadsleden:

  • Die net gekozen zijn en snel inzicht willen hebben in hoe medezeggenschap nu eigenlijk werkt. Zoals de cursus ‘Nieuw in de ondernemingsraad’ of ‘Hoofdlijnen van de WOR’.
  • Die zich willen verdiepen in bepaalde onderwerpen. Denk aan het aanbod Arbo, sociaal beleid en financieel beleid.
  • Die met specifieke vaardigheden aan de slag willen zoals Vergaderen en Onderhandelen.
  • Die de relatie met de achterban een nieuwe impuls willen geven.

Open inschrijvingen

Arbeidsomstandigheden & VGWM

OR-leden zijn vertegenwoordigers van het personeel. Zij weten wat er speelt binnen de organisatie als het gaat om de arbeidsomstandigheden. Arbo wet en WOR geven de OR een belangrijke positie bij dit thema.

Lees meer...

Financiele informatie en beleid

Inzicht in de financiën van het bedrijf is een must voor OR-leden en betrokken financiële commissies. Begrip van de cijfers en inzicht in beleidsvraagstukken geeft u toegang tot waardevolle en toetsbare informatie.

Lees meer...

Painting Action

Op zoek naar een productieve en aangename aanpak van de thema's teambuilding, samenwerking en kennismaking, denk dan eens aan Painting Action. Met de benaming 'Action' benadrukken wij het actieve karakter van dit aanbod.

Lees meer...

Actueel

KGCA: oog voor medezeggenschap, oog voor de actualiteit. Als Partner in medezeggenschap ligt dat voor de hand. Oog voor de actualiteit die de medezeggenschap raakt en boeit. Kijk voor ons aanbod bij Agenda hieronder

Lees meer...

OR en Financieel Beleid

Cijfers zeggen iets over de gezondheid van de organisatie en over de keuzes die de organisatie maakt. Hoe lees en begrijp je die cijfers? Veel OR-en vinden dat lastig; daarom nu financieel beleid kristalhelder uitgelegd door Marcel Karman. Aanmelden voor deze studiedag klik hier 28 juni 2019

Lees meer ...

Wet op de ondernemingsraden

De bevoegdheden van de medezeggenschap zijn verankerd in de wet op de ondernemingsraden. Tijdens deze studiedag aandacht voor de positie van de OR en de rol die hij kan spelen bij belangrijke veranderingen in de organisatie. Interactief, met veel voorbeelden uit de eigen praktijk en leren van en met elkaar.

Lees meer...

Arbeidsmarkt in Balans

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans is op 7 november jl ingediend in de Tweede Kamer. Deze wet moet de scherpe kantjes afhalen van de wet Werk en Zekerheid immers het ontslag soepeler laten verlopen en goedkoper maken is niet gelukt. Zodra meer duidelijkheid over Arbeidsmarkt in Balans is, organiseert KGCA vanzelfsprekend een themamiddag over dit onderwerp. Houd de website in de gaten!

Lees meer ...