Wet op de ondernemingsraden

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) stelt dat ieder bedrijf met ten minste 50 werknemers een ondernemingsraad moet instellen. Ook beschrijft de WOR de regels over de samenstelling van de ondernemingsraad en de manier van overleg tussen de ondernemer (de bestuurder) en de ondernemingsraad. De wet regelt bovendien de rechten en plichten van de ondernemingsraad, waarvan de belangrijkste het advies- en instemmingsrecht zijn.

Link met praktijk
Het kennen en beheersen van de WOR is onontbeerlijk voor OR-leden. KGCA laat u op een boeiende manier kennismaken met de wet, door een link te leggen met uw praktijk. De uitleg en oefeningen die tijdens de training aan bod komen, geven zicht op de invloed die uw ondernemingsraad kan uitoefenen op de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. Zo heeft de ondernemingsraad invloed op arbeidsomstandigheden, reorganisaties, werktijden, personeelsbeleid, budgetten en vrije dagen.

Kennismaking en verdieping
KGCA biedt cursussen voor zowel startende OR-leden, als voor raadsleden die hun kennis verder willen verdiepen. Sommige themacursussen belichten de WOR in het algemeen, andere themacursussen gaan dieper in op één bepaald onderdeel van de wet. In maatwerkcursussen komt de WOR vrijwel altijd aan bod. Hetzij bij een specifieke instemming- of adviesaanvraag, hetzij in zijn algemeen als gaat om de manier waarop de OR zijn rechten en bevoegdheden handhaaft.

Bekleedt u de rol van (vice-)voorzitter of secretaris? Dan is ook de vaardigheid van het kunnen aansturen van een team, leiden van vergaderingen en effectief delegeren van belang. U bent dan werkverdeler, werkvoorbereider, uitvoerder, verantwoordelijke, vertrouwenspersoon en leidinggevende in één.

Ontwikkelen en versterken
Het ontwikkelen van bovengenoemde vaardigheden is een van de grootste uitdagingen van individuele OR-leden en de OR in zijn geheel. KGCA biedt daarom de mogelijkheid om deze vaardigheden te ontwikkelen. Daarbij richten we ons in cursussen ook op het groepsproces. Samen met de leden reflecteren we het functioneren van de OR als team en geven we tips om het gedrag te verbeteren. In het dagelijks leven heeft u - vaak onbewust - regelmatig de gelegenheid uw vaardigheden te trainen. De cursussen van KGCA zijn dan ook voornamelijk gericht op reflectie, versterking en verbetering. We maken daarbij gebruik van logische modellen en passen deze toe in praktische oefeningen. Na afloop van de cursus staat u en uw OR zijn mannetje.

Wilt u meer informatie of bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Aarzel niet en neem snel contact met ons op of vul dit formulier in (zonder enige verplichting).

Wilt u meer informatie of bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan contact op

Bekijk ook deze Thema's

Agenda

Financiele informatie en beleid

Inzicht in de financiën van het bedrijf is een must voor OR-leden en betrokken financiële commissies. Begrip van de cijfers en inzicht in beleidsvraagstukken geeft u toegang tot waardevolle en toetsbare informatie.

Lees meer

Organisatieverandering en sociaal beleid

De wet geeft de OR adviesrecht bij organisatorisch ingrijpende gebeurtenissen. De OR moet daarbij een afweging maken tussen wat goed is voor zowel de organisatie als voor het personeel.

Lees meer