Organisatieverandering en sociaal beleid

Organisatorische wijzigingen, fusies en overnames zijn vaak lange, intensieve trajecten die veel impact hebben op bestuurders en medewerkers. Aan de ondernemingsraad de taak om evenwicht te vinden tussen het organisatie- en personeelsbelang. Daarom is het zaak dat de ondernemingsraad betrokken is bij de kern van beslissingen. Hoe sterk is de OR in het proces? Welke verantwoordelijkheid durft de raad te nemen? En in welke mate zet het team zich in voor het beste resultaat?

Het sociaal beleid van een organisatie heeft invloed op alle medewerkers. Beoordeling, beloning, opleiding en promotiekansen zijn zaken die het sociaal beleid vormen. Net als een leeftijdsbewust personeelsbeleid en de mogelijkheden die een organisatie biedt voor talentontwikkeling. Ook minder instrumentele zaken als de bedrijfscultuur, stijl van leidinggeven, het werkklimaat, ruimte voor medezeggenschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen bepalen voor een groot deel het sociaal beleid.

Regelingen op het gebied van sociaal beleid
"Daar zou onze organisatie nog wel wat in kunnen verbeteren", heeft menig OR-lid minstens éénmaal gedacht bij het lezen van het bovenstaande. Daarom is het goed om te weten dat ook bij het ontwerpen en uitvoeren van het sociale beleid de ondernemingsraad een belangrijke speler is. Volgens artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden hebben ondernemingsraden instemmingsrecht op het sociaal beleid. Een groot aantal ondernemingsraden heeft daarom een commissie ingesteld, die zich specifiek bezighoudt met dit onderwerp. Ook is deze commissie vaak actief betrokken bij reorganisaties, fusies en overnames.

Reorganisatie, fusie en overname
Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden geeft de OR adviesrecht bij organisatorisch ingrijpende gebeurtenissen. U bevindt zich dan vaak in een spanningsveld: wat is goed voor de organisatie en hoe verhoudt zich dat tot het personeelsbelang? Reorganisaties vragen van ondernemingsraadsleden een gezamenlijke inzet, veel teamwork en een stevige dosis verantwoordelijkheidsgevoel. Het uitbrengen van het artikel 25-advies aan de bestuurder vraagt verder ook nog kennis van de wet, inzicht in het reilen en zeilen van de organisatie en een optimaal inzicht in de strategie. KGCA biedt u informatie en methoden om uw rol en positie als ondernemingsraad steviger vorm te geven.

Specifieke kennis
Omdat het werken aan sociaal beleid van een organisatie behoorlijk gerichte kennis vereist, is het vaak een onderwerp in OR-cursussen. Tijdens zo'n cursus gaan wij in op uw specifieke situatie en bespreken vooraf uw actuele thema's en de rol van uw OR. Wat u in de cursus leert brengt u vervolgens direct in praktijk binnen uw organisatie.

Externe deskundigheid
Veel ondernemingsraden profiteren in deze complexe situaties van externe deskundigheid, zoals geboden in een maatwerkcursus van KGCA. Tijdens deze cursus duiken we samen met u in het specifieke probleem en doet u ervaring op in het onderhandelen en strategisch opereren. Zo krijgt u onder meer een toegespitste training organisatiekunde om de motieven van de directie beter te kunnen wegen. En leren wij u het antwoord te vinden op de vraag welke positie de OR moet innemen. Welke belangen zijn belangrijk? Hoe ver gaat u in de onderhandelingen met de directie? En met welke argumenten? De kans dat u tevreden uit een reorganisatie, fusie of overname komt, neemt gegarandeerd met sprongen toe.

Wilt u meer informatie of bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan contact op

Bekijk ook deze Thema's

Agenda

Wet op de ondernemingsraden

De bevoegdheden van de medezeggenschap zijn verankerd in de wet op de ondernemingsraden. Tijdens deze studiedag aandacht voor de positie van de OR en de rol die hij kan spelen bij belangrijke veranderingen in de organisatie. Interactief, met veel voorbeelden uit de eigen praktijk en leren van en met elkaar.

Lees meer

Achterbancommunicatie en Public Relations

Bij communicatie gaat het om tweerichtingsverkeer: vanuit de OR naar de achterban en andersom. Kennis, inzicht en oefening helpen de OR om de communicatie via de juiste kanalen goed te laten verlopen.

Lees meer

There are no events in the selected category

Bekijk de complete cursus agenda