KGCA, partner in medezeggenschap

Medezeggenschap: het woord zegt voldoende. De ondernemingsraad als gesprekspartner van de zeggenschap. Dat vraagt om kennis, vaardigheden en durf. Wij zijn daarin uw partner.

Ons doel

Samen zorgen wij ervoor dat de OR een inbreng heeft die er toe doet. De ideeën, kennis en ervaring die de OR inbrengt in de besluitvorming dragen bij aan een goed functionerende organisatie. De OR is een deel van het groter geheel dat organisatie heet.

Waarom KGCA

KGCA: brede kennis en meer dan 40 jaar ervaring met medezeggenschap. Elke ondernemingsraad is weer anders en dus uniek. Dat maakt ons werk boeiend en interessant. Wij houden van een langdurige relatie met onze klanten. Zo blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw OR en betrokken.

Wij zijn een betrouwbare partner, sterk in medezeggenschapswerk.

KGCA, partner in medezeggenschap

Wij zijn een partner voor de ondernemingsraad en om dat partnerschap goed vorm te geven hebben we graag langdurige relaties en samenwerking voor jaren. Onze doelstelling is om waarde toe te voegen door onze dienstverlening. En dat willen we bereiken door samen met de OR te bespreken wat nodig is en wat in de begeleiding, scholing of advisering aan de orde moet komen. We houden soms een spiegel voor waardoor OR leden zich geconfronteerd zien met eigen gedrag. We gaan ervan uit dat de vragen van de ondernemingsraden geen standaard vragen maar unieke vragen zijn. We krijgen dan ook een grote diversiteit aan ontwikkelingen langs waarop we antwoorden mogen geven. Onderwerpen als inrichten van de medezeggenschap ('wat is een verstandige structuur'), lean organiseren, bezuingingen in de zorg, transitie in de jeugdzorg, omgaan met geheimhouding, vroegtijdig invloed krijgen bij belangrijke veranderingen in de organisatie: dat alles en meer komt aan de orde in onze praktijk.

Sinds een paar jaar hebben we een jaarmotto waarin doorklinkt wat voor ons in de realiteit met onze klanten belangrijk is. 

Voor 2018 hebben we gekozen voor het motto: ik zie ik zie wat jij niét ziet.

Hoe verzin je zo’n zin? Het gebeurde tijdens een cursus. De OR was aan het bespreken wat nu de meerwaarde is van medezeggenschap. En naast ‘klankbord’ kritische noot, inbreng van de medewerkers (en nog veel meer) zei iemand opeens ‘dode hoek spiegel”. Die spiegel die helpt om veiliger te rijden, die de dingen ziet die je niet op het eerste oog ziet, die een brede hoek laat zien en ook de details: we vonden het meteen een prachtige metafoor. 

De ondernemingsraad brengt immers vaak die punten en informatie naar boven die een bestuurder niet ziet. En soms ook niet kán zien omdat hij/zij te ver weg staat bij wat er speelt. En door die punten in te brengen en het gewicht te geven dat het nodig heeft, komt  wat de OR ziet ook in beeld bij de bestuurder. Daarom dit motto voor het nieuwe jaar 2018.

 

   2018 afbeelding


Partners

Vacatures

Unger Els Advocaten

Logo UVE

Vanaf haar oprichting heeft Unger van Els Advocaten rechtshulp verleend aan ondernemingsraden en andere medezeggenschapsorganen.
Bezoek de website

Platform Bibliotheken

Een samenwerking van 59 ondernemingsraden van bibliotheken en aanverwante instellingen.
Bezoek de website

SER

SER

Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de organisatie. Een belangrijke wet op het gebied van medezeggenschap is de Wet op de ondernemingsraden. Bezoek de website