Coaching

Coaching kan een goed middel zijn om de OR efficiënter te laten functioneren. Het kan helpen om patronen te doorbreken en om eens anders om te gaan met lastige dilemma's. Wat kan u met coaching van KGCA verwachten?

Als eerste stap brengen we samen de situatie in kaart. Wat speelt er precies en wie spelen een rol, zijn er patronen te herkennen? We kijken naar de diverse aspecten van de situatie (de groep, de context waaarin het speelt, de diverse individuen, de overlegpartner). Vervolgens stellen we vast wat er veranderen mag, welke leerdoelen er zijn en dat alles liefst zo concreet mogelijk.  En we kijken ook samen naar de vorm: zijn gesprekken nuttig of is het juist beter om de OR vergadering of OV te observeren? Doelen houden we nauwkeurig in de gaten, ze zijn immers niet gebeiteld in steen. Verkregen inzicht kan ze doen veranderen.

Het coachingsproces is een verantwoordelijkheid van coach en gecoachte en is gelijkwaardig.Het is toekomstgericht en sluit aan bij het hier en nu.

Coaching kan voor de gehele OR maar natuurlijk ook voor individuele leden of commissies en dagelijks bestuur. Wanneer u meeer wilt weten ga dan naar onze contactpagina.

Advies

De wet op de ondernemingsraden spreekt in artikel 16 over "deskundigen". In het dagelijks leven komt u ze ook wel tegen onder de naam adviseur. Bij ons zijn het specialisten die zich op twee manieren onderscheiden:

  • Ze zijn als geen ander thuis in een bepaald gebied van medezeggenschap
  • Ze werken doel- en resultaatgericht

Uw OR heeft het recht deskundigen te raadplegen (zie artikel 16 en 22 van de WOR). Dat is vooral handig wanneer er binnen uw organisatie onderwerpen spelen waar u weinig ervaring mee hebt. Of wanneer grote belangen op het spel staan en u advies wilt inwinnen van buitenaf. Wij hebben veel kennis en ervaring. Fusies, reorganisaties, medezeggenschapsstructuren, financiële kwesties en personeelsbeleid. Dit is zomaar een greep uit de complexe thema's die wij tot in de puntjes beheersen. Voor het organiseren van verkiezingen, stroomlijnen van de communicatie en het geven van advies over keuzes met betrekking tot het OR-reglement: u bent bij ons in goede handen!

We beschikken ook over een netwerk met deskundigen waar we snel een beroep op kunnen doen.

Wat klanten zeggen