Actueel

KGCA: oog voor medezeggenschap, oog voor de actualiteit. Als Partner in medezeggenschap ligt dat voor de hand. Daarom biedt KGCA regelmatig themamiddagen aan waarin we u informeren over actuele ontwikkelingen zoals veranderingen in wet- en regelgeving en interessante onderzoeksresultaten.

In de wet- en regelgeving verandert veel op dit moment. Met onze themamiddagen houden wij u op de hoogte van wijzigingen die de medezeggenschap direct raken, b.v. door veranderingen in de Wet op de Ondernemingsraden, over veranderingen die voor de medezeggenschap indirect van belang zijn en over veranderingen waar de OR weliswaar niet direct bij betrokken is maar die voor iedere medewerker van groot belang zijn. Vaak zal dit overigens alle drie aan de orde zijn, denkt u maar aan de Wet Werk en Zekerheid die het ontslagrecht en de WW ingrijpend verandert, die de positie van tijdelijke werknemers verandert, maar die ook stevige gevolgen heeft voor de bij reorganisaties te nemen maatregelen en daarmee direct voor de invloed van de ondernemingsraad. En wat dacht u van de nieuwe Werkkostenregeling die 1 januari 2015 definitief van kracht wordt, of de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren die op komst is? Daarnaast zijn er ook grote veranderingen die specifieke sectoren treffen, denkt u maar aan de Zorg in Nederland.

Actualiteit is meer dan wetgeving. Voorjaar 2014 verscheen b.v. het rapport 'Een lastig gesprek' waarin de Advies Commissie Behoorlijk Bestuur aanbevelingen doet om bestuur en toezicht in de semipublieke sector te verbeteren. Na de schandalen en faillissementen in de zorg, de kinderopvang en bij de woningbouwcoƶperaties is daar natuurlijk alle reden toe. KGCA heeft daarover in juni een interessante discussiemiddag met OR-leden georganiseerd. Zodra zich weer zo'n mogelijkheid voordoet zullen wij dat natuurlijk weer doen.

Kortom, KGCA heeft oog voor de actualiteit die de medezeggenschap raakt en boeit. Kijk voor ons actuele aanbod bij de Agenda hieronder en houd de nieuwsberichten elders op onze site in de gaten!

 

Wilt u meer informatie of bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan contact op

Bekijk ook deze Thema's

Agenda

Er staan op dit moment geen cursussen gepland voor dit themagebied

Bekijk de complete cursus agenda