KGCA, partner in medezeggenschap

Medezeggenschap: het woord zegt voldoende. De ondernemingsraad als gesprekspartner van de zeggenschap. Dat vraagt om kennis, vaardigheden en durf. Wij zijn daarin uw partner.

Ons doel

Samen zorgen wij ervoor dat de OR een inbreng heeft die er toe doet. De ideeën, kennis en ervaring die de OR inbrengt in de besluitvorming dragen bij aan een goed functionerende organisatie. De OR is een deel van het groter geheel dat organisatie heet.

Waarom KGCA

KGCA: brede kennis en meer dan 40 jaar ervaring met medezeggenschap. Elke ondernemingsraad is weer anders en dus uniek. Dat maakt ons werk boeiend en interessant. Wij houden van een langdurige relatie met onze klanten. Zo blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw OR en betrokken.

Wij zijn een betrouwbare partner, sterk in medezeggenschapswerk.

Ervaren opleiders/adviseurs in freelance verband

Op dit moment geen vacatures. 


Partners

Vacatures

Unger Nolet Advocaten

Unger Nolet png

Vanaf haar oprichting heeft Unger Nolet Advocaten rechtshulp verleend aan ondernemingsraden en andere medezeggenschapsorganen.

 Bezoek de website 

Platform Bibliotheken

Bezoek de website

Een samenwerking van 59 ondernemingsraden van bibliotheken en aanverwante instellingen.

Bezoek de website

SER

SER

Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de organisatie. Een belangrijke wet op het gebied van medezeggenschap is de Wet op de ondernemingsraden. 

Bezoek de website