Regeerakkoord 2017 en de gevolgen voor werkenden

De nieuwe regeringscoalitie is een feit en hun plannen zijn gepubliceerd in het Regeerakkoord. Die plannen hebben grote gevolgen voor de werkenden in Nederland en niet alleen op financieel gebied (zoals verhoging BTW, verlaging inkomsten- en vermogensbelastingen).  Ook voor hun arbeidsrelatie staan er belangrijke veranderingen op stapel. Het is op dit moment nog moeilijk te overzien hoe alle wijzigingen zullen uitpakken, ook al omdat vele plannen nog erg vaag en algemeen verwoord zijn. Voorop staat in elk geval het voornemen om de scheiding tussen vast en flexibel werk te verkleinen.

Vast werk moet iets minder vast worden door gedwongen ontslag makkelijker en goedkoper te maken. Makkelijker door het ontslagrecht te versoepelen en goedkoper door de transitievergoeding in een aantal gevallen (vooral bij een dienstverband langer dan 10 jaar) te verlagen. Bovendien kunnen werknemers die een vast contract krijgen straks een proeftijd van 5 maanden verwachten. 5 maanden waarin je zonder opgaaf van redenen en van de ene dag op de andere op straat gezet kunt worden.

Opeenvolgende tijdelijke contracten kunnen straks in totaal weer maximaal 3 jaar duren, net als vóór 2015. Of er daarbij ook iets gaat veranderen in het maximale aantal contracten of de tijd tussen twee contracten is op dit moment nog niet bekend. Wel is de regering van plan om een langere proeftijd mogelijk te maken voor contracten van twee jaar of langer. Deze kan straks 3 maanden bedragen. Een kleine verbetering is dat flex-werkers straks al na één jaar recht op een (kleine) transitievergoeding krijgen. 

Financieel gezien wil de regering een paar maatregelen nemen om bezwaren van werkgevers te ondervangen:

  • de WW-premie zou voor werkgevers lager moeten worden bij werknemers met een vast contract en juist hoger bij tijdelijke werknemers;
  • als iemand na langdurige ziekte ontslagen wordt blijft hij recht hebben op een transitievergoeding maar de werkgever krijgt daar een vergoeding voor;
  • iedereen blijft recht houden op twee jaar salaris bij ziekte maar kleine werkgevers (tot 25 werknemers) krijgen voor het tweede jaar straks een vergoeding van het UWV (mogelijk vergelijkbaar met de vergoeding die werkgevers krijgen bij zwangerschap- en bevallingsverlof?).

Voor mensen met een nul-urencontract wil de wetgever de formele verplichting om bij een oproep te verschijnen beperken (maar als je niet komt krijg je ook geen loon). Voor ZZP'ers tenslotte is het voornemen om een duidelijker onderscheid te maken tussen vrijwillige en (min of meer) gedwongen ZZP'ers. Hoe dat uit gaat pakken en welke gevolgen dat heeft is nog onmogelijk aan te geven.

Tot zover de voornemens. Hoe dat in de praktijk zal worden vormgegeven zullen we moeten afwachten en veel zal afhangen van de uiteindelijke vormgeving en formulering van de veranderingen. Bij dit artikel kunt u in elk geval een bijlage downloaden waarin we de plannen kort en zo duidelijk mogelijk op een rijtje hebben gezet.

Uiteraard houden we u telkens op de hoogte als er een voornemen geconcretiseerd wordt.