Nieuwbrief archief

 

De ambtenaar wordt een 'gewone' werknemer.

De kogel is door de kerk: de Eerste Kamer is na twee jaar praten akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de ambtenarenstatus grotendeels af te schaffen. De kern van de wet is dat het Nederlandse Arbeidsrecht voortaan ook voor de meeste ambtenaren zal gelden. Dat betekent o.a.:

  • Gedwongen ontslag kan alleen via het UWV (m.n. bij reorganisaties) of de Rechter (in vrijwel alle andere gevallen) en daarbij zal b.v. ook de transitievergoeding van toepassing zijn;
  • Ook ambtenaren hebben straks een arbeidsovereenkomst en geen éénzijdige aanstelling;
  • Arbeidsvoorwaarden worden straks in een CAO en niet in een Rechtspositieregeling geregeld waarbij de rol van vakbonden zeer belangrijk blijft;
  • Ook andere wetgeving zoals b.v. op het gebied van arbeidsomstandigheden, flexibele arbeid of vakantie en bijzonder verlof zal voor de ambtenaar gaan gelden.

De overgang naar het gewone arbeidsrecht geldt overigens niet voor iedere ambtenaar. Politie, leger, rechters en Openbaar ministerie blijven hun bijzondere rechtspositie houden, evenals 'benoemde ambtenaren' zoals ministers, burgemeesters e.d.

Het begrip ambtenaar zal trouwens wel blijven bestaan maar zal op het gebied van de rechtspositie nog weinig betekenis hebben. 

Tenslotte zal het nog wel even duren voor de nieuwe regels werkelijk kunnen worden ingevoerd want daarvoor is het nodig om allerlei wetten te veranderen. Minister Plasterk verwacht dat dit nog wel 2 of 3 jaar kan duren en daarover zal ook nog heel wat (verplicht) overleg met de vakbonden moeten plaats vinden.