Vrijwilligers en verdringing van werk

Bij vele organisaties, zeker in de non-profit wereld, spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Mede door forse bezuinigingen groeit die rol de laatste jaren ook weer sterk. Werknemers kijken daar vaak met gemengde gevoelen naar. Enerzijds kunnen vrijwilligers een zeer welkome versterking zijn, nieuwe mogelijkheden bieden en nieuwe ideeën inbrengen maar anderzijds kunnen zij ook een bedreiging vormen doordat zij worden ingeschakeld voor werk dat ook door betaalde krachten gedaan wordt of werd. Daarom zijn o.a. in vele CAO's bepalingen opgenomen om verdringing van betaald werk te voorkomen. Vaak is het echter lastig om precies vast te stellen wanneer er sprake is van verdringing en dat maakt veel van deze bepalingen daarom moeilijk leesbaar en voor meerdere interpretaties vatbaar. Zomer 2016 heeft een Rechter nu een uitspraak gedaan in zo'n zaak die speelt in een grote Bibliotheek. De CAO Bibliotheken bevat zo'n bepaling en de Rechter heeft die bibliotheek nu verboden om vrijwilligers aan te werven voor werkzaamheden die tot voor kort of nu nog door betaalde werknemers werden en worden verricht. Een duidelijke uitspraak en een steun in de rug voor iedereen die strijd voor behoud van werkgelegenheid.

De bibliotheek is tegen dit vonnis in beroep gegaan en ook in dit Hoger Beroep is zijn alle bezwaren van de bibliotheek afgewezen en is het eerdere vonnis volledig bevestigd. Hoe lastig voor de bibliotheek ook, dit is een nieuwe steun in de rug voor iedereen die strijd voor behoud van werkgelegenheid.

Meer informatie en de beide vonnissen zijn compleet te vinden op de site van het Platformbibliotheken.