Ontslagrecht, een opvallende uitspraak

Alweer ontslagrecht: onlangs deed de Kantornrechter een opvallende uitspraak in een ontslagprocedure. Het feit dat een verzoek van een werkgever werd afgewezen is niet zo opvallend maar de redenen waarom waren dat wel. De Kantonrechter erkende dat de werknemer in de fout was gegaan en zelfs ernstig maar vond toch dat de werkgever te weinig zorgvuldig was geweest om het ontslag nu toe te wijzen. Het volledige verhaal is met de link hieronder te vinden.

Voor werknemer, ondernemingsraad èn werkgever vallen uit het vonnis veel lessen te leren. De opvallendste zijn:

Voor werknemers:

  • houd je aan de geldende regels, ook aan die regels die specifiek zijn voor uw vak en uw baan;
  • erkennen van een fout kan in uw voordeel werken, zeker als u kunt laten zien dat u al initiatieven hebt ondernomen om uw probleem aan te pakken.

Voor werkgevers:

  • zorg voor een duidelijk dossier waaruit blijkt dat u de betrokkene duidelijk en vaker hebt gewaarschuwd. Zo'n dossier is, sinds de invoering van de WWZ nog belangrijker;
  • zorg voor duidelijke regels, zorg dat deze bekend zijn en spreek werknemers bij overtreding daar duidelijk en schriftelijk (en/of per mail) op aan;

Voor OR-leden:

  • van OR-leden mag volgens de rechter een voorbeeldgedrag verwacht worden, en zeker van de voorzitter. Of dit ook kan betekenen dat fouten van OR-leden sneller tot een grond voor ontslag zouden kunnen leiden wordt echter niet duidelijk.

Alles bij elkaar vindt de Kantonrechter dat de werkgever (nog) zorgvuldiger moet zijn en de werknemer moet beseffen dat hij weliswaar niet ontslagen wordt maar dat dit wel als een 'laatste kans' gezien moet worden.

Meer over deze zaak kunt u lezen in de vijfde nieuwsbrief van onze partner UngervanEls.