Welzijnsontbijt, maart 2016

22 maart heeft KGCA voor de derde keer een ontbijt georganiseerd voor ondernemingsraden in de jeugdzorg en welzijnssector in het Amsterdamse. Sinds de transitie in het sociaal domein een feit is, gebeurt er ongelooflijk veel in de sector. Directies hebben daarover met elkaar contact, OR' en minder. Voor ons een belangrijke reden om deze ontbijten te organiseren: ondernemingsraden komen elkaar tegen onder het genot van een kop koffie of thee en een croissant. Ze spreken elkaar, wisselen uit en vertellen over de onderwerpen die bij hen in de organisatie spelen.

In maart was de evaluatie van de Ouder Kind teams een belangrijk onderwerp. De gemeente heeft immers Andersson Elffers Felix de opdracht gegeven het werken in deze teams (en de organisatievorm, Joint Venture genoemd hoewel hij niet juridisch als zodanig geformaliseerd is) te evalueren. Worden de doelstelling bereikt en welke organisatievorm is dan de beste? De gemeente hoopt eind mei de resultaten te hebben.

Een belangrijk punt van aandacht voor de deelnemende ondernemingsraden was (en is) waar de medezeggenschap zijn rol krijgt en neemt? Want de 'Joint Venture' is een samenwerking van 23 organisaties die vrijwel allemaal een OR hebben. Bij het aangaan van die joint venture is er bij geen enkele OR advies gevraagd: hoe komt de OR deze keer wel aan de tafel? Ook het samen werken in de teams kent knelpunten; denk alleen aan de verschillende cao's die van kracht zijn. Teamleden die hetzelfde werk doen maar beloond onder verschillende arbeidsvoorwaarden, dat geeft problemen. ook scholing, certificering en (al dan niet verplichte) beroepsregistratie, aansturing en (vormen van) beoordeling zijn belangrijke punten. Over die onderwerpen is een aantal OR'en in gesprek met de programmadirectie van de ouder kind teams.

De Samen Doen teams werden korter besproken. Hier wordt de hoge werkdruk als groot knelpunt gevoeld. De arbeidsomstandigheden waaronder de teamleden moeten werken zijn niet altijd goed. Soms zelfs uitgesproken slecht. Digitale faciliteiten soms nauwelijks aanwezig. Ook hier zijn er forse verschillen in beloning binnen de teams door de verschillende arbeidsvoorwaarden (CAO's) die van toepassing zijn. De gemeente heeft opdracht gegeven tot een kwaliteitsonderzoek ('audit').

Het volgende ontbijt is op 27 september om 09.00 uur.
Klik hier voor aanmelden, over de locatie komt nog informatie.