Arbodiensten gaven info aan werkgever


Dit stelde het College bescherming persoonsgegevens (CBP) afgelopen donderdag vast. Enkele arbodiensten hebben in strijd met de wet medische gegevens van zieke werknemers aan de werkgever doorgespeeld. Die informatie was niet noodzakelijk voor de reïntegratie of begeleiding van de zieke werknemer. Lees meer