Risico Inventarisatie en Evaluatie vaak niet op orde!


De RI&E vormt de basis voor arbobeleidsvoering en is het startpunt voor verbeteracties in een organisatie. Maar iets meer dan veertig procent van de bedrijven heeft de RI&E op orde zoals hier te lezen valt. Over het onderwerp valt veel te leren daarom biedt KGCA in het najaar de open inschrijving "Arbo in één dag" aan. Lees hierover meer en online aanmelden