OR heeft meer instemmingsrecht bij pensioen


Afgelopen 6 augustus is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen gewijzigd waardoor uw OR meer instemming krijgt op het gebied van pensioen. Uw OR heeft nu ook het recht als de regeling wordt ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds of een (niet-verplicht) bedrijfstakpensioenfonds. Door deze wetswijziging krijgt artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een nieuw, zevende lid. Lees meer