Tijd voor vernieuwing in de medezeggenschap


De SER heeft de commissie Bevordering Medezeggenschap ingesteld lees meer. Deze commissie richt zich onder andere op moderne manieren van medezeggenschap; hoe ziet moderne medezeggenschap er uit qua structuur, cultuur en gedrag? En wat voor voorbeelden uit de praktijk zijn er. Deze onderwerpen zullen 1 oktober aan de orde komen op het congres: Vernieuwing in inspraak / Inspraak in vernieuwing; medezeggenschap in veranderende arbeidsverhoudingen. Ter voorbereiding daarvan zijn achtergronddocumenten gemaakt over moderne manieren van medezeggenschap. Tevens verzamelt de commissie momenteel praktijkvoorbeelden op dit gebied.  Deze achtergronddocumenten en diverse verzamelde voorbeelden uit het veld zullen samen met de bevindingen van het congres gepubliceerd worden, in ieder geval op de SER-website en natuurlijk op de website van KGCA.