Laat je horen!

 
De OR heeft zijn eigen geluid. Vertolkt de meningen die leven in de organisatie, is soms een spreekbuis voor de onvrede die leeft. Het is belangrijk om je geluid te laten horen ook al is het niet altijd makkelijk gehoord te worden.
 
Ons motto “Laat je horen”roept de medezeggenschap op zich uit te spreken, om een standpunt in te nemen en goed voorbereid met de directie, de bestuurder, de discussie aan te gaan.  Met als doel: het eigen geluid, de eigen overwegingen, toe te voegen aan de overwegingen van de directie. 
 
Hoe overtuig je de bestuurder? Hoe kom je als OR tot een eenduidige boodschap, door
iedereen gedragen, overtuigend en goed beargumenteerd gebracht? 
Helder, logisch en duidelijk argumenteren, overtuigend spreken, snel en effectief reageren op argumenten zijn vaardigheden die elke OR goed kan gebruiken.
 
Overtuigen en Argumenteren voor de OR
Wij stellen u de training ‘Laat je horen ’ voor. Alle elementen van overtuigingskracht komen aan bod. We besteden uitgebreid aandacht aan het opbouwen van een argumentatie rondom beleidsvraagstukken en het opbouwen van een helder betoog.  En ook aan houding, stemgebruik en oogcontact maken.
Cursusdatum begin: 08-04-2015 09:30
Cursusdatum einde: 08-04-2015 16:30
Prijs per persoon €380.00
Locatie Nader te bepalen in Amsterdam
We are no longer accepting registration for this event