Arbeidsomstandigheden en VGWM

De cursus informeert u over de taak van de OR binnen het arbeidsomstandighedenbeleid van uw organisatie. Na afloop van de cursus heeft u inzicht in het beleid van uw organisatie op het terrein van arbeidsomstandigheden en de rol van de medezeggenschap daarbij.

Wat zeker aan de orde komt:

 

 • hoofdlijnen van de ARBO-wet
 • de aspecten van VGW en het Arbobeleid binnen de eigen organisatie
 • de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) en de rol van de OR
 • De Arbocatalogus en het Plan van Aanpak
 • Arbo-taken van HR/P&O, leidinggevenden, preventiemedewerker en Arbodienst
 • De cursus is bij uitstek geschikt voor beginnende ondernemingsraadsleden en/of leden van de VGW-
 • commissie die direct toepasbare kennis willen opdoen.

 

Deze cursus duurt één dag en kost € 350,- per deelnemer Het minimum aantal deelnemers is vijf.

We are no longer accepting registration for this event

Cursusdatum begin: 17-03-2014 09:30
Cursusdatum einde: 17-03-2014 16:30
Prijs per persoon: €350.00

De cursus informeert u over de taak van de OR binnen het arbeidsomstandighedenbeleid van uw organisatie. Het blijft een actueel onderwerp ook onze minister van Sociale Zaken maakt zich hard voor gezond en veilig werken, lees meer. Na afloop van de cursus heeft u inzicht in het beleid van uw organisatie op het terrein van arbeidsomstandigheden en de rol van de medezeggenschap daarbij.

Wat zeker aan de orde komt:

 

 • hoofdlijnen van de ARBO-wet
 • de aspecten van VGW en het Arbobeleid binnen de eigen organisatie
 • de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) en de rol van de OR
 • De Arbocatalogus en het Plan van Aanpak
 • Arbo-taken van HR/P&O, leidinggevenden, preventiemedewerker en Arbodienst
 • De cursus is bij uitstek geschikt voor beginnende ondernemingsraadsleden en/of leden van de VGW-
 • commissie die direct toepasbare kennis willen opdoen.

 

Deze cursus duurt één dag en kost € 350,- per deelnemer inclusief lunch en koffie/thee gedurende de dag. Het minimum aantal deelnemers is vijf personen.

We are no longer accepting registration for this event

Cursusdatum begin: 10-11-2014 09:00
Cursusdatum einde: 10-11-2014 17:00
Prijs per persoon: €350.00

Hoe kunt u als OR het werkplezier en duurzame inzetbaarheid bevorderen? Welke instrumenten kunt u daarbij gebruiken?  

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het gaat hierbij om werkdruk, werkstress, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Daarmee is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)  de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Wat kan de werkgever en OR doen om PSA  te verminderen en dat de werknemers weer met plezier aan de slag gaan?

Op dinsdag 2 december organiseert KGCA deze gratis workshop bestemd voor zowel OR-leden als gehele OR-teams die willen kennismaken met KGCA en ook advies willen krijgen over scholing-, advies- en coachingmogelijkheden. Er zijn aan deze workshop geen deelnamekosten verbonden.

Bent u onverwacht verhinderd? Tot minimaal 5 werkdagen voor een activiteit kunt u zich afmelden. Daarna zijn wij genoodzaakt u de kosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen €30,-. U kunt kosteloos een vervanger sturen. Laat dit ons wel van te voren weten.

Per OR kunnen maximaal 3 OR-leden deelnemen zodat meerdere OR-en gebruik kunnen maken van dit aanbod.

We are no longer accepting registration for this event

Cursusdatum begin: 02-12-2014 16:00
Cursusdatum einde: 03-12-2014 17:30

De cursus informeert u over de taak van de OR binnen het arbeidsomstandighedenbeleid van uw organisatie. Het blijft een actueel onderwerp ook onze minister van Sociale Zaken maakt zich hard voor gezond en veilig werken, lees meer. Na afloop van de cursus heeft u inzicht in het beleid van uw organisatie op het terrein van arbeidsomstandigheden en de rol van de medezeggenschap daarbij.

Wat zeker aan de orde komt:

 

 • hoofdlijnen van de ARBO-wet
 • de aspecten van VGW en het Arbobeleid binnen de eigen organisatie
 • de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) en de rol van de OR
 • De Arbocatalogus en het Plan van Aanpak
 • Arbo-taken van HR/P&O, leidinggevenden, preventiemedewerker en Arbodienst
 • De cursus is bij uitstek geschikt voor beginnende ondernemingsraadsleden en/of leden van de VGW-
 • commissie die direct toepasbare kennis willen opdoen.

Deze cursus duurt één dag en kost € 380,- per deelnemer inclusief lunch en koffie/thee gedurende de dag. Het minimum aantal deelnemers is vijf personen.

We are no longer accepting registration for this event

Cursusdatum begin: 17-03-2015 09:30
Cursusdatum einde: 17-03-2015 16:30
Prijs per persoon: €380.00

Deze ééndaagse cursus is bij uitstek geschikt voor beginnende ondernemingsraadsleden en/of leden van de VGW-commissie die actief de arbeidsomstandigheden in de organisatie willen verbeteren.

Herkent u zich in (één van) deze uitspraken?

U ziet dat de werkdruk als maar toeneemt en de werkgever zegt dat het wel meevalt. Of: U bent niet tevreden hoe in de organisatie wordt omgegaan met veiligheid? Of: De werkgever heeft zijn mond vol over duurzaam inzetbaarheid maar in de praktijk merkt u er weinig van.

Of misschien neemt uw werkgever het arbo-beleid wel serieus maar merkt u dat u zelf de kennis mist om daarover met hem in gesprek te gaan?.

Dan is onze cursus Arbo in een dag een prima start voor u. Deze cursus zorgt ervoor:

 • Dat u de rechten kent van een OR binnen het arbobeleid van uw organisatie.
 • Dat u stevig in u schoenen staat als u in discussie gaat met de werkgever over arbeidsomstandigheden.
 • Dat u onderwerpen kunt aandragen die het werken op de werkvloer aangenamer maken.

In de loop van de dag komen daarnaast zeker aan de orde:

 • Hoofdlijnen van de ARBO-wet
 • Aspecten van VGW en het Arbobeleid binnen de eigen organisatie
 • De Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) en de rol van de OR
 • De Arbocatalogus en het Plan van Aanpak
 • Arbo-taken van HR/P&O, leidinggevenden, preventiemedewerker en Arbodienst
 • Actuele thema: duurzame inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden.

Deze cursus duurt één dag en kost € 380,- per deelnemer inclusief lunch en koffie/thee gedurende de dag. Het minimum aantal deelnemers is vijf personen.

We are no longer accepting registration for this event

Cursusdatum begin: 15-06-2016 09:30
Cursusdatum einde: 15-06-2016 16:30
Inschrijven tot: 09-06-2016 00:00
Prijs per persoon: €380.00