Coaching

Coaching kan een goed middel zijn om de OR efficiƫnter te laten functioneren. Het kan helpen om patronen te doorbreken en om eens anders om te gaan met lastige dilemma's. Wat kan u met coaching van KGCA verwachten?

Als eerste stap brengen we samen de situatie in kaart. Wat speelt er precies en wie spelen een rol, zijn er patronen te herkennen? We kijken naar de diverse aspecten van de situatie (de groep, de context waaarin het speelt, de diverse individuen, de overlegpartner). Vervolgens stellen we vast wat er veranderen mag, welke leerdoelen er zijn en dat alles liefst zo concreet mogelijk.  En we kijken ook samen naar de vorm: zijn gesprekken nuttig of is het juist beter om de OR vergadering of OV te observeren? Doelen houden we nauwkeurig in de gaten, ze zijn immers niet gebeiteld in steen. Verkregen inzicht kan ze doen veranderen.

Het coachingsproces is een verantwoordelijkheid van coach en gecoachte en is gelijkwaardig.Het is toekomstgericht en sluit aan bij het hier en nu.

Coaching kan voor de gehele OR maar natuurlijk ook voor individuele leden of commissies en dagelijks bestuur. Wanneer u meeer wilt weten ga dan naar onze contactpagina.

Wat klanten zeggen