Herkent u dit?

Na de vergadering met de bestuurder kijken de OR leden elkaar aan. De overlegpartner vertelde een mooi verhaal maar kreeg je antwoord op de vraag? Je wilt als OR graag aan zet komen; hoe doe je dat? 

Lees meer ...

Wie zijn wij

Betrokken, bevlogen, met beide benen op de grond. Een schat aan ervaring en rots in de branding in woelige tijden. Kijk hier voor een kijkje in onze cursuskeuken.

Lees meer ...

Arbeid in Balans

Op 1 oktober 2019 organiseerden wij een middag over de Wet Arbeid in Balans (WAB). Het was een drukbezochte middag met deelnemers uit velerlei organisaties. Er was o.m. aandacht voor flexibele contracten (oproepkrachten krijgen steviger positie), transitievergoeding en ketenbepaling. De deelnemers zijn nu grondig op de hoogte van de wijzigingen die vanaf 1 januari door de wet Arbeidsmarkt in Balans ingaan. Meer weten? Bel ons!

Elke ondernemingsraad heeft recht op vijf dagen scholing per jaar. Elke vaste commissie (VGWM, sociaal beleid, financiële) van de OR heeft daarnaast drie dagen. Geen overbodige luxe. Scholing kan ervoor zorgen dat deskundigheid vergroot, de OR steviger in zijn schoenen staat en een efficiënt functionerend team kan zijn dat op professionele wijze inhoud geeft aan medezeggenschap. En omdat iedere OR anders is, andere wensen en noden heeft, zijn er cursussen op maat.

Volledig afgestemd op de leerwensen van de OR en de OR leden. Wat er aan de orde komt bespreken we samen. We stellen ook de doelstellingen en de gewenste resultaten vast. Wij zetten ons in en bieden een interactieve, aangename en leerzame ervaring met thema's die voor uw OR en organisatie belangrijk zijn. Naast de inhoud en doelstellingen bespreken we ook de vorm: is er eerder behoefte aan leren door het te doen  (ofwel training on the job) of is het beter om met elkaar de tijd te nemen en een paar dagen de 'hei' op te gaan? Is de leervraag van de OR gericht op specifieke kennis (de pensioenregeling gaat op de schop) of is er meer behoefte aan procesmatige begeleiding? Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan visie ontwikkelen of de roep om  andere vormen van medezeggenschap.