Estro/Smallsteps (kinderopvang): FNV krijgt gelijk bij Europees Hof

Juridische procedures kunnen soms lang zijn, zeker als ze ook nog 'door Europa' gaan maar ze kunnen ook vergaande gevolgen hebben. Dat blijkt nu het geval in de zaak die de FNV heeft aangespannen rond het (flits)faillissement van Estro en de doorstart die toen door Smallsteps werd gemaakt. Eerder al informeerden wij u over het advies van de advocaat-generaal die  de FNV in het gelijk stelde: Nederlands faillisementsrecht voldoet niet aan de Europese Richtlijn Overgang van Onderneming. Dat geldt nog sterker voor het z.g. flitsfaillissement en de advocaat-generaal stelt dan ook dat in het geval van Estro/Smallsteps 'gewoon' sprake is van Overgang van Onderneming! Inmiddels heeft het Europees Hof uitspraak gedaan en het advies gevolgd.  Dit zal verstrekkende gevolgen hebben voor het Nederlandse faillissementsrecht. De positie en de rechten van werknemers bij faillissement zullen vrijwel zeker sterk verbeteren. Het zal echter ng wel even duren voordat we weten hoe dat er precies uit gaat zien. Na de uitspraak van het Europees Hof gaat de zaak terug naar de Nederlandse rechter die zich nu, binnen de Europese kaders, moet uitspreken over de oorspronkelijke eisen van de FNV. De kans is groot dat daarna ook de Nederlandse wetgeving zal moeten worden aangepast.

Hoe zat het ook al weer?

In 2014 ging Estro (toen de grootste commerciële kinderopvang organisatie in Nederland met 3600 werknemers) failliet. Dat ging met een zogenaamd 'flitsfaillissement' waarbij binnen 24 uur een doorstart werd geregeld waardoor 2600 mensen hun baan behielden maar 1000 mensen per direct ontslagen konden worden. Een procedure ook waarbij andere kandidaten voor de doorstart (met wellicht het behoud van meer banen) geen enkele kans kregen. De FNV (toen nog ABVAKABO FNV) stapte naar de rechter, mede omdat alles er op wees dat dit faillissement al maanden in het geheim was voorbereid. Zo was Estro zeer kort voor het faillissement plots naar Amersfoort verhuisd omdat de Rechtbank in Amsterdam niet aan dit soort flitsprocedures mee wilde werken. Opvallend was ook dat de eigenaar van Estro en Smallsteps dezelfde was: de Britse investeerder HIG.

Wat gebeurt er nu verder?

Nu het Europees Hof een (voor werknemers gunstige) uitspraak heeft gedaan is de Nederlandse rechter weer aan zet. Deze zal op basis van deze uitspraak in de rechtzaak van de FNV nu een beslissing nemen waarin o.a. de rechten van de 1000 in 2014 ontslagen medewerkers duidelijk worden. Als dat verloopt zoals nu wordt verwacht kunnen die medewerkers vervolgens een schadeclaim indienen. Belangrijk punt daarbij is natuurlijk ook de positie van Smallsteps: niemand, en zeker de kinderen en de werknemers niet, zit te wachten op nieuwe (financiële) problemen daar! Misschien nòg belangrijker is dat dan ook de wetgeving rond faillissement moet worden aangepast om daarin meer rekening te houden met de positie van werknemers bij failissement. Hopelijk krijgt ook de ondernemingsraad dan eindelijk een duidelijke plaats bij (dreigende) faillissementen.

Kortom, wordt vervolgd maar het kan best nog een jaar (of langer) duren. . . .