OR, Klokkenluiders en andere klachtenregelingen

De wet Huis voor Klokkenluiders is al sinds juli  2016 van kracht. Hij verplicht werkgevers die 50 of meer werknemers in dienst hebben een meldregeling in te voeren voor vermoedens van misstanden. Ook zorgt de wet ervoor dat er een Huis voor de Klokkenluiders is. Dat Huis heeft drie belangrijke taken: advies, melding en onderzoek.  Door deze wet is het instemmingsrecht van de OR uitgebreid.  Artikel 27 1 m: een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand.

Wat verstaat de wet onder een misstand? Het gaat om gevaarlijke, immorele of illegale praktijken die in de organisatie plaatsvinden en het maatschappelijk belang moet er door in het geding komen. Maar melden van zo’n vermoeden doe je niet zomaar. Het vraagt durf, een veilige bedrijfscultuur en een kristalheldere procedure.

Wat moet er in zo’n regeling staan? Kan elke organisatie een zelfde regeling hebben of vraagt een branche een eigen aanpak?  Wie mogen gebruik maken van de regeling en hoe zit het met de bescherming van de melder? En wat is de positie van de aangeklaagde werkgever? De regeling kan minimaal voldoen aan de wet maar kan ook breder worden opgesteld. Met aandacht voor preventie en integriteit. Wat is minimaal vereist, wat is verder mogelijk? 

Vragen die om antwoorden roepen. Daarom organiseert KGCA op donderdag 29 juni een themamiddag over de Klokkenluiders wet, de klokkenluidersregeling die daaruit voort zou moeten vloeien en de samenhang met andere klachtenregelingen. Tijdens deze middag willen we graag een antwoord geven op uw vragen. We stippen veel aandachtspunten aan waarmee de OR aan de slag kan.

Heeft uw organisatie al zo’n regeling? Dan heeft u deze middag de gelegenheid om die regeling te ijken. Voldoet hij aan de wettelijke vereisten? Kan hij uitgebreider, beter? Is er nog geen regeling dan is het hoog tijd om het onderwerp snel aan te kaarten en hoe doe je dat?

Opbrengst van de middag:

  • U kent de belangrijkste punten van de Wet huis van de klokkenluiders
  • U heeft kennis van de minimale en de maximale regeling en heeft handvatten om als OR te kunnen beargumenteren welke variant het beste past bij uw organisatie
  • En als er al een regeling is, kunt u met de kennis van vandaag bepalen of deze voldoende is of nog mag worden uitgebreid.  

Datum: donderdagmiddag 29 juni. Inloop vanaf 13.30, we starten om 14 uur, eindtijd 17.00

Locatie: Seats to Meet Berlage (Amsterdam). Op loopafstand van het centraal station

Klik hier om u aan te melden.

We hopen u te zien en te spreken op donderdag de 29e juni!

Met vriendelijke groet,   KGCA : Annegret Sterken, Gertruud Buur, Wilma Bevers

Deze middag organiseren wij in samenwerking met Unger Van Els advocaten