Nieuwbrief archief

 

Jeugdzorg en aanbesteding

De jeugdzorg staat weer in het middelpunt van de belangstelling en helaas niet erg positief. De transitie (d.w.z. overgang van de verantwoordelijkheid van het rijk naar de gemeenten) is in volle gang en steeds duidelijker worden negatieve kanten daarvan zichtbaar. Zo constateerde de gemeente Almere begin oktober 'dat het geld op is' en dus dat er dit jaar geen nieuwe zorg meer geleverd zal worden (met uitzondering van noodsituaties). Een opname stop dus waardoor de gemeente volgens velen (waaronder de Staatssecretaris) niet aan zijn Zorgverplichting voldoet. Het is een omstreden maatregel waar het laatste woord nog niet over is gezegd.

Twee andere gemeenten, Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem werden in otober door de Rechter terug gefloten. Zij moeten hun aanbestedingsprocedure staken en een nieuwe procedure starten. Beide gemeenten hadden bij de aanbesteding zodanige eisen geformuleerd dat alle risico's volledig bij de uitvoerende organisaties zouden liggen. Wachtlijsten zouden niet zijn toegestaan, ieder kind zou moeten worden behandeld, ook als het er meer zijn dan verwacht (zoals in Almere het geval blijkt) en als dat zou leiden tot een overschreiding van het beschikbare budget dan moesten de kosten door de instellingen zelf gedragen worden. Zoiets kan natuurlijk niet goed gaan. Het leidt onherroepelijk tot ernstige financiële problemen of tot kwaliteitsverlies en minder zorg dan de client nodig heeft.

Verschillende organisaties die van plan waren aan de aanbesteding deel te nemen stapten daarom vrijwel direct naar de Rechter, zelfs nog voordat de aanbesteding afgerond was.Het proces ging hier dus niet over een onjuist uitgevoerde aanbesteding maar over de vooraf door de gemeenten geformuleerde onredelijke eisen. De Rechter gaf deze organisaties volmondig gelijk. Gemeenten worden door de transitie van de jeugdzorg voor grote problemen geplaatst maar mogen deze dus niet zomaar afwentelen op de jeugdhulp organisaties! Een heldere uitspraak over een al bij de start fout gelopen aanbesteding èn over de verantwoordelijkheden die de gemeente zelf zal moeten dragen.

De volledige uitspraak is hier te vinden (maar het lezen vraagt wel wat juridische achtergrond en doorzettingsvermogen).