Einde bijzondere rechtspositie ambtenaren???

Onder deze kop informeerden wij u al meer dan twee jaar geleden over een initiatiefwetsvoorstel dat toen, na een zeer snelle behandeling, in de Tweede Kamer was aangenomen. U kunt het hier nog nalezen. In de Eerste Kamer zijn in commissievergaderingen veel vragen gesteld en twijfels gerezen, o.a. over de haalbaarheid, en het nut. Ook de vraag of dit het vele werk en het langdurige proces dat nodig zal zijn voor de effectuering wel waard is wordt uitdrukkelijk en herhaaldelijk gesteld. Die vragen kwamen van vrijwel alle fracties, ook de fracties van partijen die het wetsvoorstel in de Tweede Kamer enthousiast steunden. De aarzeling was zo groot dat de hele behandeling zelfs een vol jaar heeft stil gelegen! Inmiddels is het wetsvoorstel nu weer op de agenda gekomen. Dinsdag 27 september 2016 werd het weer plenair in de Eerste Kamer besproken. De tweede termijn volgt op 25 oktober. Voor vrijwel iedere ambtenaar kan het dus nog een (extra) spannend najaar worden.