Nieuwbrief archief

 

WOR wijziging met sterkere positie van ondernemingsraden rond pensioenen van kracht.

Het is zover! De wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden die de positie van de ondernemingsraad bij pensioenen moet versterken wordt 1 oktober 2016 van kracht. De versterking bestaat uit drie onderdelen:

  1. in de opsomming van het instemmingsrecht (artikel 27 lid 1a) luidt de nieuwe tekst rond pensioenen 'regelingen met betrekking tot een pensioenovereenkomst'. Daarmee valt principe iedere regeling op het gebied van pensioenen onder het instemmingsrecht, ongeacht of dit een verzekering, een ondernemingspensioenfonds of wat dan ook is. Let wel, artikel 25 lid 3 blijft wel gewoon van kracht en is zelfs iets verduidelijkt zodat bedrijfstakpensioenregelingen die per CAO verplicht zijn buiten het instemmingsrecht van de ondernemingsraad blijven.
  2. Door een nieuwe formulering van lid 7 (van artikel 27) is vastgelegd dat ook uitvoeringsregelingen rond pensioenen onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad vallen zodra zij van invloed kunnen zijn op de pensioenovereenkomst. 
  3. Tenslotte komt er een nieuw artikel 31f dat de ondernemer verplicht om de ondernemingsraad te informeren over iedere verandering in een uitvoeringsreglement, dus ook als zij niet van invloed zou zijn op de pensioenovereenkomst. Zo wordt iedere verandering bij de OR bekend en kan de OR zelf controleren of het inderdaad geen invloed heeft op de pensioenovereenkomst.

Voor ondernemingen met een verplicht bedrijfstakpensioenfonds blijft alles onveranderd (dus géén bevoegdheden voor de ondernemingsraad) maar voor alle andere organisaties worden de positie en de bevoegdheden van de ondernemingsraad verduidelijkt en versterkt conform het advies van de SER van 2014.