Komt het derde jaar WW terug?

Per 1 januari 2016 treedt ook dat deel van de Wet Werk en Zekerheid in werking dat het recht op WW stapsgewijs moet terug brengen tot maximaal twee jaar. Dit was een onderdeel van het Sociaal Accoord van april 2013. In dat accoord was ook geregeld dat sociale partners zelf afspraken mochten maken over een verlenging van die twee jaar. Na twee jaar onderhandelen hebben zij daarover onlangs een voorlopig accoord bereikt. Er komt een gezamenlijke aanbeveling aan alle CAO-onderhandelaars om in de CAO te regelen dat er, ook na afloop van de termijn voor de wettelijke WW (2 jaar dus) nog een werkeloosheidsuitkering kan volgen. De kosten daarvan zullen werknemers via een premie uit hun loon zelf betalen. Minister Asscher heeft zich daarbij bereid verklaard om CAO's waarin dit geregeld is wel Algemeen Verbindend te Verklaren zodat ze dan voor iedere werkgever en werknemer in die branche gelden. De premie kan in het eerste jaar 0,2% zijn maar zal naar verwachting in de jaren daarna oplopen tot 0,75% van het bruto loon. Dit komt omdat de effecten van de verkorting van de wettelijke WW pas in 2019 volledig door gaan werken.

Nog niet geregeld is nog wie deze uitkering na afloop van de wettelijke WW moet gaan uitvoeren. De bedoeling is dat daar één landelijke organisatie voor wordt gevonden. Het UWV zal dit in elk geval niet doen o.a. omdat de minister het wettelijke recht en het bovenwettelijke recht strikt gescheiden wil houden. Onduidelijk is verder nog wat dit accoord betekent voor werknemers die niet onder een CAO vallen.