SER-fusieregels nu ook voor non-profit en overheid.

De Fusiegedragsregels zijn september 2015 gewijzigd. De wijzigingen zijn niet revolutionair maar zijn vooral voor de wereld van non-profit- en overheidsorganisaties wel belangrijk. De Fusiegedragsregels zijn nu namelijk ook op al deze organisaties van toepassing. Dit is bereikt doordat in de gehanteerde definities nu direct is aangesloten op de definities uit de WOR.

Onder onderneming wordt nu verstaan: 'elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband, waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht'. Werkzaam in de onderneming is nu iedereen met een arbeidsovereenkomst, een publiekrechtelijke aanstelling èn iedereen die via een uitzendovereenkomst meer dan 2 jaar feitelijk in die onderneming werkt.

Veel CAO's in de non-profit wereld kenden gelukkig al een bepaling in deze richting maar lang niet alle. Bovendien werd het door de toenemende branchevervaging, marktwerking en commercialisering steeds vaker onduidelijk of een bepaalde CAO wel op de fusiepartijen van toepassing was. Aan al dat soort onzekerheden is nu een eind gekomen: de fusiegedragsregels gelden nu dus (vrijwel) overal. Voor de toepassing blijft gelden dat in één van de betrokken ondernemingen minimaal 50 mensen werkzaam moeten zijn. De regels gelden bovendien niet als 'alle bij de fusie betrokken ondernemingen behoren tot hetzelfde samenstel van ondernemingen'.

De volledige fusiegedragsregels zijn bij de SER te vinden.