Nieuwbrief archief

 

Arbeidsgehandicapten: Quotumwet aangenomen

In de Participatiewet is o.a. afgesproken dat er de komende jaren in Nederland veel meer banen voor arbeidsgehandicapten moeten komen. In totaal hebben overheid en werkgevers toegezgd dat er uiteindelijk in 2026 minstens 125.000 reguliere banen specifiek voor deze groep gerealiseerd moeten zijn. In 2015 moeten er zo minstens 9.000 banen zijn gecreërd. Op deze manier moeten mensen voor wie in de sterk inkrimpende sociale werkvoorziening geen plaats meer is toch aan werk en inkomen komen. Om te zorgen dat deze banen er ook echt komen is er nu een stok achter de deur gecreëerd: de z.g. 'Quotumwet'.

Deze wet verplicht organisaties met meer dan 25 werknemers om een minimaal aantal arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. Hoeveel precies wordt straks ieder jaar met een in de wet vastgestelde formule berekend. In 2016 zal deze toets voor het eerst worden uitgevoerd (over 2015). Als dan blijkt dat er te weinig banen zijn gekomen treedt de wet in werking en kunnen organisates een boete krijgen van € 5.000,- voor iedere niet gecreërde plaats.

Welke rol kan de medezeggenschap hierbij spelen? In de eerste plaats heeft de OR instemmingsrecht als er een regeling op dit gebied getroffen wordt. Het is immers aanstellingsbeleid. Belangrijk aandachtspunt voor de OR kan dan b.v. naast het aantal en de inhoud van de banen ook de geboden ondersteuning en begeleiding van deze mensen zijn. Daarnaast kan de OR ook initiatieven nemen in het kader van artikel 28 van de WOR: bevorderen van de voor de onderneming geldende voorschriften.