AOW leeftijd verder omhoog?

In november 2014 heeft de regering een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de AOW-leeftijd versneld omhoog te brengen. De Tweede Kamer heeft het voorstel in maart 2015 aangenomen. De Eerste Kamer verwacht het in mei te behandelen. Het voorstel is onderdeel van het regeerakkoord maar nu het zover is zal het voor velen toch even schrikken zijn. Voor iedereen die geboren is na 1 oktober 1950 gaat de AOW-leeftijd verder omhoog dan op dit moment in de huidige wet staat. Dat loopt op van één maand voor mensen geboren in het laatste kwartaal 1950 of het eerste half jaar 1951 tot 9 maanden voor iemand die geboren is tussen 1 mei 1954 en 30 september 1954. Voor iedereen die geboren is na 1 mei 1954 wordt de pensioenleeftijd nu 67 jaar. Althans, zo staat het er op dit moment. Uiterlijk 2019 wordt opnieuw gekeken of de pensioenleeftijd niet nog verder omhoog zou moeten en dat zou dan in gaan in 2024.

Dat er iets moest gebeuren rond onze pensioenen was de afgelopen jaren wel duidelijk. Na alle ingrijpende maatregelen van de afgelopen tijd (steeds sterkere verhoging van de AOW leeftijd; beperking van de pensioenopbouw waardoor veel mensen op lange termijn een lager pensioen zullen krijgen; strenge rekenregels en strenge eisen aan de financiële buffers die pensioenfondsen moeten hebben waardoor zij de afgelopen jaren en de komende jaren vrijwel niet aan indexeren toe zullen komen) rijst wel sterk de vraag of de huidige en toekomstige gepensioneerden niet de zwaarste klappen van de crisis krijgen. Onevenredig zwaar zou je kunnen denken.

Informatie over de voorgestelde AOW-leeftijden is o.a. bij de overheid te vinden.