Nieuwbrief archief

 

Vanaf 2015 pensioenopbouw naar beneden

Vanaf 2015 gaat de pensioenopbouw verder naar beneden. In veel gevallen zal de ondernemingsraad opnieuw een instemmingsverzoek van de werkgever, om de pensioenregeling aan te passen, moeten beoordelen. Dit zal zeker ook spelen als het pensioencontract met de verzekeraar afloopt en dan de gelegenheid wordt aangegrepen om de pensioenregeling fundamenteel te veranderen.

Wat gaat veranderen:

Vanaf 1 januari 2015 wordt de maximaal fiscaal toegestane pensioenopbouw verder verlaagd van 2,15% naar 1,875%. Het betekent een verdere versobering van het pensioen. Behalve de verlaging van de jaarlijkse maximale pensioenopbouw is ook afgesproken dat de fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw wordt beperkt tot een inkomen van 100.000. Voor het inkomen daarboven wordt een vrijwillige netto spaarregeling geïntroduceerd. Na de ingrijpende wijzigingen van 2014, waarbij de pensioenopbouw werd verlaagd en de pensioenrichtleeftijd werd verhoogd naar 67 jaar, is dit de volgende aantasting van het pensioen.