Nieuwbrief archief

 

Onze tarieven in 2014

Een nieuw jaar brengt ook nieuwe tarieven. Onze tarieven blijven in 2014 grotendeels ongewijzigd. KGCA wil echter het volgen van meerdaagse aanééngesloten cursussen stimuleren. Wij zien veel meerwaarde in zo'n cursus, omdat de OR zich als groep ontwikkelt tijdens de dagen. Gezamenlijke visievorming, elkaar beter leren kennen en begrijpen, elkaars sterke punten leren zien – in een rustige werkomgeving komt het als van zelf tot stand. Naast de thema's in het officiële cursusprogramma is ook het informele gedeelte belangrijk. De groep wint aan ervaringen en aan samenwerkingsvermogen. Daarom rekenen wij voor ieder avonddagdeel in een meerdaagse cursus dit jaar een tarief van € 525,- inclusief voorbereiding. Een tweedaagse cursus kost u nu € 4.725,-, een driedaagse cursus € 7.350,-. Bij alle andere cursussen blijft ons tarief € 1.050,- per dagdeel (dus € 2.100,- per dag).

De tweede wijziging is dat wij ons genoodzaakt zien om in het vervolg altijd reiskosten in rekening te brengen (zoals we dat al deden bij coaching en begeleiding). Doordat cursussen steeds vaker als ééndaagse of zelfs als dagdeel worden gegeven nemen de reiskosten van onze cursusleiders onevenredig toe. Om dit op te vangen zouden we onze tarieven kunnen verhogen maar dat zou feitelijk betekenen dat de ondernemingsraden die langere cursussen volgen betalen voor de kosten van korte cursussen en dat lijkt ons niet rechtvaardig. Daarom hebben wij er voor gekozen om deze kosten voortaan apart in rekening te brengen. KGCA hanteert daarbij overigens een bescheiden tarief: € 0,19 per kilometer, gerekend vanaf Amsterdam. Binnen Amsterdam worden geen reiskosten berekend.