Effectief behandelen van een adviesaanvraag


Recent heb ik, Henk Stoel, weer een aantal spannende overlegvergaderingen meegemaakt waarbij bestuurder en OR het nog niet eens waren. Het efficiënt bespreken van deze verschillen werd in hoge mate bevorderd door de aanwezigheid van de projectleider zorg tijdens de overlegvergadering. Hierdoor kon de OR direct zijn vragen stellen en antwoord ontvangen.

Het grote voordeel van dit directe contact is vooral dat ter plekke de volledigheid van het antwoord beoordeeld kan worden en dus de vakbekwaamheid van de projectleider die bij positief advies van de OR dit alles vorm moet gaan geven. En naast vakbekwaamheid krijgt de OR ook een betrouwbare indruk over de communicatie vaardigheden van de projectleider. Diezelfde communicatie die nodig is om het project tot een succes te maken. Ook omtrent ambitie, doorzettingsvermogen en flexibiliteit krijgt de OR een betrouwbare indruk. Op deze wijze werkend krijgt de OR extra informatie om te komen tot een gedegen advies.

Maximale uitwisseling en verkenning wordt bereikt als de OR van te voren ook de achterban heeft gepeild over de betreffende adviesaanvraag en de management vaardigheden van genoemde projectleider. Het vergt moed om in het bijzijn van de verantwoordelijk projectleider zwakke punten in het plan of in zijn omgang met het personeel naar voren te brengen. Wat de OR er voor terug krijgt is goede informatie om tot een gedegen advies te komen omdat hoor- en wederhoor is toegepast.