Nieuwbrief archief

 

Keuzevrijheid OR voor begeleiding en scholing


Het komt helaas regelmatig voor dat de ondernemer de keuzevrijheid van de OR bij het zoeken naar deskundige ondersteuning voor scholing of voor een adviestraject wil inperken. De Kantonrechter heeft onlangs uitgesproken dat dit niet terecht is. De ondernemingsraad is zelfstandig en mag zelf bepalen wie hij als externe deskundige wil inschakelen.

Bestuurders willen b.v. nog al eens eisen dat de OR zich laat scholen door een bureau dat ook andere cursussen voor de organisatie geeft of ze eisen dat het kiezen van de ondersteuning loopt via een dienst (vaak een z.g. Shared Service Centre) dat alle externe deskundigheid voor de organisatie inkoopt. Dit gebeurde ook door de bestuurder van een Penitentiare Inrichting. Deze ondernemingsraad was het daar niet mee eens en besloot voet bij stuk te houden en het aan de rechter voor te leggen. En met succes!

De rechter sprak ondubbelzinnig uit dat de OR zelfstandig is en geheel vrij dient te zijn in het bepalen van welke ondersteuning hij nodig heeft en waar hij die wil halen. Beleid van de ondernemer of interne procedures en voorschriften mogen hier géén enkele belemmering voor opwerpen. De rechter ging nog verder: ook de Europeese Aanbestedingsregels gelden niet omdat de ondernemingsraad (in dit geval bij de overheid) niet als een overheidsinstantie maar als een zelfstandig orgaan moet worden gezien. 

Een heldere uitspraak die de vrijheid èn de zelfstandigheid van de ondernemingsraad bevestigt. Ondernemingsraad doe hier je voordeel mee en laat je niet in je keus belemmeren, nu niet en ook volgend jaar niet, als de discussie over de kosten van OR-scholing ongetwijfeld weer zal oplaaien, nu het GBIO en de GBIO-bijdrage gaat verdwijnen!