Uitspraak van de rechter: OR en de werkgever mogen niet afwijken van de CAO


Gaat het slecht met uw organisatie en staan er banen op het spel, dan kunt u als OR ideeën aandragen om de organisatie weer uit de put te helpen. Soms worden daarbij ook voorstellen gedaan om salaris of vakantiedagen in te leveren ("alles beter dan werkeloos worden"). Daarbij is het echter niet toegestaan om afspraken die in de cao zijn gemaakt te negeren. Dit blijkt uit een rechtszaak waarbij de bestuurder en de OR de werknemers hadden voorgesteld om af te zien van een cao-bepaling. Lees verder