Nieuwbrief archief

 

Krijgen we in 2014 een wet flexibel werken om zodoende zorg en werk te kunnen combineren?


Onlangs is het initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken ingediend bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel staat dat werknemers een wettelijk recht moeten krijgen om hun werk flexibel in te delen, net zo als werknemers al jaren het recht hebben om meer of minder uren te gaan werken (de 'Wet Aanpassing Arbeidsduur'). Het moet zo makkelijker worden om werk en zorg met elkaar te combineren. Als de Tweede Kamer het wetsvoorstel na het reces behandelt, kan deze wet in 2014 in werking treden. Lees verder