Niet alle werknemers blijken op de hoogte te zijn van het bestaan van de OR in de organisatie!


TNO en CBS hebben onder bijna 25.000 werknemers een enquête gehouden over arbeidsomstandigheden. Eén van de conclusies van deze "Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012" was dat één op de tien werknemers niet weet of er in het bedrijf een ondernemingsraad, medezeggenschapsraad of andere vorm van personeelsvertegenwoordiging aanwezig is. Lees verder. Tijd voor een PR cursus?

Het is een actueel thema daarom biedt KGCA op 3 december een cursus aan over dit onderwerp: Achterbancommunicatie en Public Relations. Lees verder.