Wat kan de OR doen bij een conflict over scholing?


Door de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) onlangs op 19 juli 2013 is het scholingsstelsel voor de OR flink aangepast. In het vervolg kan de OR bij een conflict met bestuurder over wettelijke scholingsrecht naar de scholingskamer. Deze scholingskamer is door de bedrijfscommissies en de Sociaal-Economische Raad (SER) ingesteld. Zowel de bestuurder als de OR kunnen afzonderlijk of gezamenlijk hier terecht voor geschillen over de toepassing van het wettelijk scholingsrecht voor OR-leden.