Nieuwbrief archief

 

Prinsjesdag 2013 en de Miljoenennota 2014, vier belangrijke gevolgen voor u als OR


KGCA heeft, na gisteren, een aantal gevolgen op een rij gezet waar u als OR in de toekomst wellicht mee te maken krijgt:

  1. Ontslagrecht. In 2016 wanneer sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen en ziekte moet de werkgever naar het UWV. Bij ontslag om persoonlijke redenen, bijvoorbeeld een arbeidsconflict, moet de werkgever naar de kantonrechter.
  2. Werkloosheidswet. De WW-uitkering wordt ingekort naar maximaal twee jaar en aangescherpt. Deze wijziging heeft nog de status wetsontwerp en is onlangs naar de Raad van State gestuurd voor advies. Zodra de Tweede en Eerste kamer akkoord gaan is het voorstel definitief.
  3. Arbeidsrecht in relatie tot flexibel werken. Vanaf 1 januari 2015 worden verschillende aanpassingen in het arbeidsrecht doorgevoerd om de positie van flexwerkers te versterken. Dit ter voorkoming dat werkgevers werknemers te lang in dienst houden op basis van flexibele contracten.
  4. Participatiewet. Vanaf 1 januari 2015 treedt deze wet in werking om zodoende mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. In eerste instantie bij reguliere werkgevers, maar als dit niet lukt in een wat beschermde werkomgeving.