Workshop

Veel OR’en kennen de Wet op de ondernemingsraden (WOR) behoorlijk goed. Maar zodra het over de CAO gaat, blijkt dat hun kennis tekortschiet. En dat is jammer, want in de CAO staan soms uitbreidingen van bevoegdheden voor de OR! Zoals vrijgestelde uren voor een OR-lid.

Ook staan in CAO’s vaak bepalingen waarmee de werkgever aan de slag moet en waarover de OR wat heeft te zeggen. Denk daarbij aan de verplichting voor het opstellen van een opleidings- en ontwikkelingsplan voor medewerkers. Wat zijn de verborgen schatten in uw CAO?

 In 2014 organiseert KGCA gratis workshop voor OR-leden die willen kennismaken met KGCA en advies willen krijgen over scholings- en advies- en coachings mogelijkheden voor zowel OR-leden als gehele OR-teams. Per OR kunnen maximaal 3 OR-leden deelnemen zodat meerdere OR-en gebruik kunnen maken van dit aanbod.

Bent u onverwacht verhinderd? Tot minimaal 5 werkdagen voor deze workshop kunt u zich afmelden. Daarna zijn wij genoodzaakt u de kosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen €30,-. U kunt kosteloos een vervanger sturen. Laat dit ons wel van te voren weten.

We are no longer accepting registration for this event

Cursusdatum begin: 11-06-2014 16:00
Cursusdatum einde: 11-06-2014 17:30

Veel OR’en kennen de Wet op de ondernemingsraden (WOR) behoorlijk goed. Maar zodra het over de CAO gaat, blijkt dat hun kennis tekortschiet. En dat is jammer, want in de CAO staan soms uitbreidingen van bevoegdheden voor de OR! Zoals vrijgestelde uren voor een OR-lid.

Ook staan in CAO’s vaak bepalingen waarmee de werkgever aan de slag moet en waarover de OR wat heeft te zeggen. Denk daarbij aan de verplichting voor het opstellen van een opleidings- en ontwikkelingsplan voor medewerkers. Wat zijn de verborgen schatten in uw CAO?

 In 2014 organiseert KGCA gratis workshop voor OR-leden die willen kennismaken met KGCA en advies willen krijgen over scholings- en advies- en coachings mogelijkheden voor zowel OR-leden als gehele OR-teams. Per OR kunnen maximaal 3 OR-leden deelnemen zodat meerdere OR-en gebruik kunnen maken van dit aanbod.

Bent u onverwacht verhinderd? Tot minimaal 5 werkdagen voor deze workshop kunt u zich afmelden. Daarna zijn wij genoodzaakt u de kosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen €30,-. U kunt kosteloos een vervanger sturen. Laat dit ons wel van te voren weten.

We are no longer accepting registration for this event

Cursusdatum begin: 11-06-2014 16:00
Cursusdatum einde: 11-06-2014 17:30

Veel OR’en kennen de Wet op de ondernemingsraden (WOR) behoorlijk goed. Maar zodra het over de CAO gaat, blijkt dat hun kennis tekortschiet. En dat is jammer, want in de CAO staan soms uitbreidingen van bevoegdheden voor de OR! Zoals vrijgestelde uren voor een OR-lid.

Ook staan in CAO’s vaak bepalingen waarmee de werkgever aan de slag moet en waarover de OR wat heeft te zeggen. Denk daarbij aan de verplichting voor het opstellen van een opleidings- en ontwikkelingsplan voor medewerkers. Wat zijn de verborgen schatten in uw CAO?

Op dinsdag 7 oktober organiseert KGCA deze gratis workshop bestemd zowel voor OR-leden als gehele OR-teams die willen kennismaken met KGCA en ook advies willen krijgen over scholing-, advies- en coachingmogelijkheden. Er zijn aan deze workshop geen deelnamekosten verbonden.

Bent u onverwacht verhinderd? Tot minimaal 5 werkdagen voor deze workshop kunt u zich afmelden. Daarna zijn wij genoodzaakt u de kosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen €30,-. U kunt kosteloos een vervanger sturen. Laat dit ons wel van te voren weten.

Per OR kunnen maximaal 3 OR leden deelnemen zodat meerdere OR-en gebruik kunnen maken van dit aanbod.

We are no longer accepting registration for this event

Cursusdatum begin: 07-10-2014 16:00
Cursusdatum einde: 07-10-2014 17:30

Hoe kunt u als OR het werkplezier en duurzame inzetbaarheid bevorderen? Welke instrumenten kunt u daarbij gebruiken?  

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Het gaat hierbij om werkdruk, werkstress, pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Daarmee is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)  de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Wat kan de werkgever en OR doen om PSA  te verminderen en dat de werknemers weer met plezier aan de slag gaan?

Op dinsdag 2 december organiseert KGCA deze gratis workshop bestemd voor zowel OR-leden als gehele OR-teams die willen kennismaken met KGCA en ook advies willen krijgen over scholing-, advies- en coachingmogelijkheden. Er zijn aan deze workshop geen deelnamekosten verbonden.

Bent u onverwacht verhinderd? Tot minimaal 5 werkdagen voor een activiteit kunt u zich afmelden. Daarna zijn wij genoodzaakt u de kosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen €30,-. U kunt kosteloos een vervanger sturen. Laat dit ons wel van te voren weten.

Per OR kunnen maximaal 3 OR-leden deelnemen zodat meerdere OR-en gebruik kunnen maken van dit aanbod.

We are no longer accepting registration for this event

Cursusdatum begin: 02-12-2014 16:00
Cursusdatum einde: 03-12-2014 17:30

Wilt u ook dat uw advies op waarde wordt geschat? Wilt u ook dat uw advies invloed heeft? Stelt u zich dan op als interne organisatieadviseur! Als interne organisatie adviseur komt u met kritische opmerkingen en met verbetervoorstellen. U krijgt in deze workshop inzicht hoe de OR zich transformeert van zeur naar interne organisatieadviseur.

Er zijn aan deze workshop geen deelnamekosten verbonden.

Bent u onverwacht verhinderd? Tot minimaal 5 werkdagen voor een activiteit kunt u zich afmelden. Daarna brengen we € 30,- kosten in rekening. U kunt kosteloos een vervanger sturen. Laat dit ons wel van te voren weten.

Per OR kunnen maximaal 4 OR-leden deelnemen zodat meerdere OR-en gebruik kunnen maken van dit aanbod.

We are no longer accepting registration for this event

Cursusdatum begin: 10-03-2015 16:00
Cursusdatum einde: 10-03-2015 17:30